Yến Sào Phuong's House
Yến Sào Phuong's House

Yến Sào Phuong's House

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Yến thô là một sản phẩm của Tổ yến nguyên chất 100%, được khai thác từ tổ chim yến. Chính vì thế mà yến sào thô có chứa lông chim, phân chim và các tạp chất khác,.. Để sở dụng và trước khi đem chế biến, người dùng cần làm sạch, sơ chế mất khá nhiều thời gian.

Chân yến thô

 

Chân thô yến chính là phần rìa hai bên mép của một tổ yến. Phần rìa này thường rất cứng, vì đây chính là phần tiếp giáp với bề mặt hang để chim yến làm tổ. Phần chân yến là phần được làm đầu tiên trong tổ yến, đây được ...

Liên hệ

Chân yến thô

 
Liên hệ
Liên hệ

Chân yến thô

 

Tổ yến thô

 

Yến thô là một sản phẩm của Tổ yến nguyên chất 100%, được khai thác từ tổ chim yến. Chính vì thế mà yến sào thô có chứa lông chim, phân chim và các tạp chất khác,.. Để sở dụng và trước khi đem chế biến, người dùng cần làm ...

Liên hệ

Tổ yến thô

 
Liên hệ
Liên hệ

Tổ yến thô