Cơ sở chế biến và sản xuất Hương truyền thống Võ Tấn Hiếu
Cơ sở chế biến và sản xuất Hương truyền thống Võ Tấn Hiếu

Cơ sở chế biến và sản xuất Hương truyền thống Võ Tấn Hiếu

Thông tin nhà cung cấp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Hương quế đặc biệt

 

Để cho ra sản phẩm hương có mùi thơm đặc trưng, người thợ trộn chung hỗn hợp gồm: Bột vỏ cây quế, bột cưa, bột dẻo cùng nước, xoay mịn theo tỷ lệ nhất định. 

Liên hệ

Hương trầm đặc biệt

 

Để cho ra sản phẩm hương có mùi thơm đặc trưng, người thợ trộn chung hỗn hợp gồm: Bột vỏ cây quế, bột cưa, bột dẻo cùng nước, xoay mịn theo tỷ lệ nhất định. 

Liên hệ