HTX NN Quế Hiệp
HTX NN Quế Hiệp

HTX NN Quế Hiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Nếp đắng lộc đại

 

Nếp đắng kiêu kì, kén chọn. Chỉ hạp ruộng thôn Lộc Đại. Trồng ở ruộng thôn khác cũng ra đòng trổ bông nhưng tuyệt nhiên chẳng mùi chẳng vị. Cán bộ xã lẫn bà con không giải thích được, bởi cùng là đất ruộng, cùng nguồn nước như nhau, ...

Liên hệ