THX Sen Duy Sơn
THX Sen Duy Sơn

THX Sen Duy Sơn

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Sen sấy khô trà lý - ocop

 

Các sản phẩm từ cây sen đã thành mặt hàng quý của thị trường, hạt sen có giá trị dinh dưỡng cao cũng như sử dụng làm dược liệu. Sen cũng là loại cây có đặc tính thuốc được sử dụng trong y học. Hạt sen Trà Lý có ...

Liên hệ