Công ty Cổ phần Tập đoàn HANN
Công ty Cổ phần Tập đoàn HANN

Công ty Cổ phần Tập đoàn HANN

Thông tin nhà cung cấp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Trà rừng cù lao chàm

 

Người dân Cù Lao Chàm thường có câu: " ăn rau rừng, uống nước lá lao". Lá lao hay còn gọi là lá rừng chính là đặc sản của người dân Cù Lao Chàm. Người dân trên đảo từ xa xưa thường vào rừng hái các loại lá về ...

Liên hệ