Vật tư nông nghiệp

Cây măng cụt giống

 

Cây cao trên 80cm, có 2 cặp cành, đã được thuần dưỡng tại tỉnh Quảng Nam hơn 8 tháng. không sâu bệnh.

Liên hệ

Cây măng cụt giống

 
Liên hệ
Liên hệ

Cây măng cụt giống

 

Cây keo lá tràm giống

 

Keo lá tràm hay tràm bông vàng có danh pháp khoa học là Acacia auriculiformis là một loài cây thuộc chi Keo (Acacia). Loài này trong tiếng Việt còn có tên gọi khác là keo lưỡi liềm, tên này được sử dụng nhiều khi loài này mới nhập nội ...

Liên hệ