Trứng gà ác ngọc diệp

CODE-1391
Trứng gà ác Ngọc Diệp là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, lòng đỏ hơn 60%. Trứng có mùi thơm đặc trưng, không tanh. Trứng gà ác chế biến được nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng

Thông tin chi tiết

Trứng gà ác Ngọc Diệp
Vỉ 10 trứng
Mô tả sản phẩm
Trứng gà ác Ngọc Diệp là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, lòng đỏ hơn 60%. Trứng có mùi thơm đặc trưng, không tanh. Trứng gà ác chế biến được nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng