Snack chuối bana

CODE-630
Không đường, không phụ gia, không phẩm màu, không chất bảo quản