Đèn tre việt - ocop

CODE-550
Lịch sử mỗi dân tộc trên thế giới đều trải qua quá trình: lập quốc, dưỡng quốc, cứu quốc và trị quốc

Thông tin chi tiết

Đèn Tre Việt - Ocop
Mô tả sản phẩm
Đèn Tre Việt
Một dân tộc hình thành bởi Cha rồng, Mẹ phượng; được nuôi dưỡng bằng ngũ cốc và hoa trái từ nền văn minh lúa nước. Đạo Dưỡng quốc của dân tộc ta bắt nguồn từ đó.

Đèn Tre Việt là một trong bộ đèn Hồn Thiêng Sông Núi, tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu vừa được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2021