Đèn thiên thư - ocop

CODE-1036
Lịch sử mỗi dân tộc trên thế giới đều trải qua quá trình: lập quốc, dưỡng quốc, cứu quốc và trị quốc

Thông tin chi tiết

Đèn Thiên Thư - Ocop
Mô tả sản phẩm
Đèn Thiên thư
Khi đất nước bị ngoại bang xâm phạm, tinh thần yêu nước thấm đẫm từ thuở lên ba của con dân Việt đã khiến kẻ thù khiếp vía. Không chỉ bởi ngựa sắt, giáp sắt, roi sắt mà bằng cả tinh thần tre trúc – ý chí quật cường, mềm dẻo, thẳng ngay, trong sáng… Đó chính là đạo Cứu quốc của tiền nhân.
Đèn Thiên thư là câu chuyện Thánh Gióng lúc đã về trời, vị thiên tướng trở lại với nhi tâm hồn nhiên, ung dung đọc sách trời; canh cánh một nhành tre Việt.
Một khi Tre Việt - tinh hoa văn hóa dân tộc được Thánh Gióng gìn giữ ở cõi trời thì tinh thần Việt bất tử. 

Đèn Thiên Thư là một trong bộ đèn Hồn Thiêng Sông Núi, tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu vừa được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2021