CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO TRÂN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO TRÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO TRÂN

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Tổ yến ăn liền 3.5g

 

- tiện lợi - định lượng theo khẩu phần ăn  - Hàm lượng dinh dưỡng cao  - có thể sử dụng cho người ăn kiên và người tiểu đường - không chất bảo quảng, không chất phụ da

Liên hệ

Tổ yến ăn liền 7g

 

- tiện lợi - định lượng theo khẩu phần ăn  - Hàm lượng dinh dưỡng cao  - có thể sử dụng cho người ăn kiên và người tiểu đường - không chất bảo quảng, không chất phụ da 

Liên hệ

Tổ yến ăn liền 7g

 
Liên hệ
Liên hệ

Tổ yến ăn liền 7g